Stor MAIPs
Login
Tujuan sistem ini dibangunkan ialah untuk menambahbaik sistem kawalan dan pemantauan terhadap pengurusan stor di MAIPs.
Terdapat 6 modul dalam sistem ini iaitu Modul Pentadbiran, Modul Bekalan & Kawalan, Modul Penerimaan, Modul Permohonan, Modul Pengeluaran dan Modul Laporan.
Untuk Bantuan, sila hubungi :

Unit Pentadbiran,
Bahagian Khidmat Pengurusan,
Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs),
No. A2, Taman Pengkalan Asam,
Jalan Tuanku Syed Putra,
01000,Kangar, Perlis.
Tel : 04-979 4439
Faks : 04-978 2400
E-mail : azree@maips.gov.my
Reserved Copyright © Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Perlis(MAIPs), 2016.
Unit Pentadbiran | Bahagian Khidmat Pengurusan, MAIPs.
Paparan Terbaik Menggunakan Google Chrome Atau Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 800 pixels